Köpvillkor och GDPR

Priser och betalning

Fram till att webbshoppen öppnar år 2020 kommer alla affärer att ske genom offerering och fakturering.

Leveranser

Vi levererar beställda varor med Lillebil och DHL. Ingen frakt är kostnadsfri. Frakt debiteras till faktiskt fraktkostnad. Angiven fraktkostnad på order justeras till faktiskt kostnad. Angiven leveransplats måste kunna ta emot pallar för bort transport med ex. gaffeltruck eller annan lämplig anordning för flytt av lastpall. Om detta inte finns kommer eventuella ökande transportkostnader debiteras kunden. Vi kommer alltid att försöka minimera transportkostnaden.

Fakturering och betalningstider

Svea EkonomiVi använder oss av Svea Bank för vår kundreskontra.

Vi fakturerar varor i samband med leverans och vi skickar fakturan till angiven e-post adress, godkänd och korrekt adress till er (vi vill minimera all pappershantering för miljöns skull).

Betalningstiden är 30 dagar om inget annat har överenskommits, en administratör kommer att ringa upp er för att göra en leveranskontroll i samband med transportbolaget har avrapporterat att leveransen är genomförd.

För att kunna bli fakturakund hos oss behöver vi göra en sedvanlig kreditkontroll, där vi behöver få tillgång till viss information av er. Denna kontroll sker utanför vår varsamhet och om ni mot förmodan temporärt inte kan få kredit alternativt att er nyttjade kreditnivå är högre än vad vårt externa bolag som gör bedömningen rekommenderar så kommer vi att transportera beställda varor efter reglering av kreditnivå eller att betalning på angivet bankkonto är genomförd.

GDPR Personuppgiftspolicy - Registreringsvillkor

Datahantering av Personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) from 25 maj 2018. Solart Energy AB benämns som vi i texten nedan och kunden som Er/Ni. Ni tillhandahåller oss själva direkt eller indirekt era uppgifter genom att godkänna ett köp eller transaktion men även genom att kontakta oss via besök, e-post, telefon eller anmälningsformulär. All insamling av era personuppgifter som är nödvändig för att ingå ett avtal med oss registreras och lagring sker enbart i syfte att identifiera er och den relation vi har till er. Alla data i vårt register används för att tillhandahålla, genomföra, ta betalt för och förbättra våra tjänster. Vi kan använda era uppgifter för att informera om erbjudanden, nyheter eller undersöka hur nöjd ni är med de tjänster/varor/aktiviteter ni utnyttjat. Vi sparar er information så länge det är nödvändigt för respektive syfte. Vi förbinder oss att inte vidarebefordra era registrerade uppgifter till annan än våra samarbetspartners och leverantörer för att kunna utföra de uppdrag vi avtalat eller i annan utsträckning än vad som anges enligt lag. Ni har rätt att få ut vilken information vi har registrerad om er, möjlighet att korrigera eventuella fel samt begära radering av era uppgifter om de inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera era uppgifter. I de fall vi kan komma att ändra avtalet kräver det att ni behöver godkänna det på nytt. Om ni har frågor eller om ni motsätter hur vi behandlar era personuppgifter är ni välkommen att kontakta oss. Ni kan också alltid kontakta datainspektionen@datainspektionen.se om ni har invändningar mot hur era personuppgifter behandlas.

Om privatkunder

Solart Energy är en renodlad B2B-grossist och vi säljer enbart till noga utvalda återförsäljare och installatörer runt om i landet. Är du privatperson hänvisar vi dig till våra duktiga installatörer som du hittar här:

Återförsäljare i Sverige

Hos oss finns allt som behövs för en komplett solenergi-installation och vi representerar några av världens största varumärken i branschen. Kontakta din återförsäljare för professionell service och hjälp med installation.

Scroll to Top