Solparker

Solcellsparken gör outnyttjad yta till en kraftkälla

Vårt intresse för solcellsparker handlar om alla de ytor runt om i landet som inte går att bebygga eller an­vända utan att det behövs stora invester­ingar eller miljöinsatser. En gammal depå eller sop­tipp, utrymda industritomter som inte an­vänds, en stängd flygplats, områden med geo­grafiska begränsningar som stora slutt­ningar eller usla markförhållanden. Här, där ingen annan vill vara, passar det däre­mot många gånger utmärkt att bygga en solcell­spark.

project_completed

Vi söker mark

Vi är primärt intresserade av att köpa mark och äga och förvalta solparkerna själva. Även arrende av mark är intressant om du inte vill sälja din mark men önskar upplåta marken till miljövänlig hållbar energiproduktion. Solart Energy kan också ta ett helhetsansvar om du vill bygga din egen solpark. Vi tillhandahåller kompetens, upp­handlingserfarenhet gentemot återförsäljare av den utrustning som solparken behöver och du får köpa Solart solpaneler av oss till för­delaktiga priser.

Låt oss samtala

Kontakta oss och låt oss se vad vi kan hjälpa dig att producera med solcellspaneler – solart såklart. Efter upprättad kontakt kommer vi på besök för att analysera och dokumentera för­utsättningarna för ett framgångsrikt projekt­arbete och en solpark med god ekonomisk av­kastning på ytan i fråga. Fyll i formuläret ned­an så hör vi av oss.
report

Skicka en intresseanmälan om solpark

Solpark intresseanmälan
Jag är intresserad av att:
Ange fastighetstyp *
Godkännande GDPR *
Scroll to Top